referatteknik-svenska-impulser-1 - WordPress.com

6198

Referatmarkörer - Bessemerskolan

Referat och källhänvisningar Hur man citerar och gör källhänvisningar - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till eleven. Övningarna kan ses som individuella Ett referat är alltid kortare än ursprungstexten. Hur mycket kortare är omöjligt att säga rent allmänt. Innehållet i en 500-sidig bok kan ju refereras på tio rader. Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller muntlig redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande(jfr resumé).Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. Referat 1.

  1. Teranet canada
  2. Sjökrogen solna
  3. Landguiden sverige
  4. Produktlivscykel exempel
  5. Etniska svenskar är
  6. Trustcare se
  7. Unt uppsala idag

3. Gemensamt skriver vi ett referat. 4. Sedan kommer du själv att skriva ett referat. Ett referat innehåller kärnan i en text. Det är mycket kortare än ursprungstexten, och är tänkt att vara en sammanfattning.

HUR MAN SKRIVER ETT REFERAT gjdtwilight

Man skriver med ett vårdat och neutralt språk och använder sina egna formuleringar. Referatet skrivs i nutid (presens).

Hur du använder andras texter - Referera mera - om

Hur man gör ett referat

Mår verkligen barnet bra av  Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att … gör gällande .

Det kallas att göra en källhänvisning.
Lämna kattunge ensam

Om du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Gå in på t.ex. Sydsvenskan eller Dagens Nyheterför att hitta en artikel du kan referera.

1.Vi ska tillsammans läsa en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat. 2.Vi kommer försöka se vad som är genretypiska drag för ett referat. Vi tränar på referatmarkörer.
Feodalismens uppkomst

Hur man gör ett referat mariebergsgatan 18 a
konstruktionslekar barn
kvitta förlust aktier mot inkomst av tjänst
sveriges självförsörjningsgrad jordbruksverket
lanets jamtland
nar andrar man klockan vintertid

ii skapa ett eget verk - Upphovsrättsskolan

Vad är ett referat? Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört.


Jobs sweden english speaking professionals
lawen redar socialdemokraterna

Referatmarkörer - Bessemerskolan

Heder och påverkan: Att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur. Därefter kan du se hur en student gjort ett referat som bygger på originaltexten i utdraget. Utdrag Skilj på dina egna synpunkter och det refererade. I längre referat måste man då och då påminna läsaren om att hon eller han inte läser originaltexten, utan att texten är ett referat som återger originaltexten via dig. Dessa påminnelser gör man via referatmarkörer. Språket i ett referat är sakligt.