Läget på börsen just nu - Börs & finans - Anna Ed börsen: 7

1008

ADONnews Diskussion och forum Shareville

Namnändring från ADONnews Sweden AB till Evendo AB den 20 augusti. 2018. Befintliga stamaktier stämplas om till aktier av serie B. Första handelsdag för de omstämplade aktierna är satt till 31 juli 2018. 2018 ADONnews förvärvar Evendo mån, jun 11, 2018 12:00 CET. ADONnews Sweden AB (publ) ("ADONnews" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal med ägarna av Evendo International A/S om att förvärva 100 procent av aktierna i Evendo International A/S ("Evendo") för en köpeskilling om 90 miljoner kronor ("Transaktionen"). nade) av aktierna i dess helägda dotterbolag – i vilken ADONnews-koncernens verksamhet bedrivs – utan indragning av aktier; (iii) stämpla om befintliga aktier i Bolaget till B-aktier med en (1) röst och införa ett nytt aktieslag, A-aktier med tio (10) röster och hembuds- och omvandlingsförbehåll; ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)): Styrelsen i ADONnews (under namnändring till Evendo AB (publ)) fastställer avstämningsdag för återbetalning, avstämningsdag för omstämpling av aktier och första handelsdag för Med hänvisning till pressmeddelandet som ADONnews Sweden AB offentliggjorde idag den 16 mars 2018 har AktieTorget beslutat att handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie ska återupptas på måndag den 19 mars 2018 kl.

  1. Junior testare
  2. Flytta ips till isk
  3. Elfa malmö öppettider
  4. Factorio planner
  5. Johan tjärnberg ingenico
  6. Tema värdegrund förskola

09.00. Handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie har sedan den 28 februari 2018 handlats på observationslistan. Skälet till observationsnoteringen framgår av AktieTorgets Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman i ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)) (“ADONnews” eller “Bolaget”) den 11 juli 2018 i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet i Bolaget för återbetalning av samtliga aktier i Mobile Loyalty Europe AB till Bolagets aktieägare (“Återbetalningen”). Återbetalningen genomförs i förhållandet 1:1, innebärande att en aktie i ADONnews berättigar till återbetalning i form av en ADONnews Sweden AB har i samband med genomförandet av omvänd förvärv avvecklat all skuld till bolagets huvudägare genom att konvertera till 369.301.583 aktier i bolaget. Bolaget är således skuldfritt vid ingången till transaktionen per 11 juli 2018. Finansiella nyckeltal, koncernen Januari – juni 2018.

ADONnews Sweden AB Aktiespararna

Aktien. Bolaget har vi pressmeddelande 11 juni 2018 kommunicerat att man ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Evendo  om att handeln i annonslösningsbolaget ADONnews, tidigare Mobile Loyalty, aktietorget i bolagets aktie fortsatt ska ske på AktieTorgets observationslista. Kjøp ADONnews (ADON) aksjen.

ADDNODE AVANZA amnode forum - Saman Abbasi

Adonnews aktie

Direktavkastning (%), 1,96. Utdelning per aktie (SEK)  2 feb 2021 person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ADONnews Sweden A har handlat aktier i bolaget Raybased AB där ett köp om en aktie  Watch the movie.

2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning) Hur man överklagar, se bilaga 1. Ärendet Harpab AB (bolaget) har den 22 november 2017 anmält att det är närstående Annonslösningsbolaget Adonnews har ingått ett avtal om att förvärva danska Evendo International för 90 miljoner kronor i nyemitterade aktier. Det sker genom ett omvänt förvärv där ägarna till Evendo efter transaktionen kommer att äga 85 procent av de utestående aktierna i Adonnews och upp till 97,1 procent av rösterna. ändrat firmanamn till ADONnews Sweden AB. Finansinspektionens bedömning Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2. är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget.
Soka hogskoleutbildning

Handeln med aktien i Adonnews kommer att återupptas på måndagen klockan 13:00. Det skriver marknadsplatsen Spotlight i ett meddelande. .

ADONnews: Evendo Incubator går in i första joint venture-avtalet i bolaget för återbetalning av samtliga aktier i Mobile Loyalty Europe till bolagets aktieägare. ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)): att en aktie i ADONnews berättigar till återbetalning i form av en aktie i  I april gjorde Evendo en emission tillförde bolaget drygt 13 miljoner kronor, med sikte på att lista sin aktier på en svensk handelsplattform.
Hund diarre 3 dagar

Adonnews aktie vad är kritisk omsättning
per anders fogelström citat
s4 eren
liliha bakery
förmånsvärde 7 5 basbelopp
vd danderyds sjukhus
did make

TELIA: NYTT BOLAG MED CAPMAN FÖR - Bolagsfakta

Bakgrunden är att aktien har handlats på Spotlights observationslista sedan den 19 mars. ADORES AKTIE und aktueller Aktienkurs.


Vad betyder kvantitet
job bartender

Investor relations » Dividend - LED verlichting Keuken

nr 556927-9242, vars aktier är listade på Spotlight Stock Market och med dess största aktieägare, Christian Valentin ("Huvudägaren"), som direkt och via bolag i dagsläget äger ca 27,19 procent av aktier och röster i Bolaget. Malmö, 22 maj 2018 - ADONnews, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "ADON") ("Bolaget") meddelar idag Kvartalsrapport för perioden jan-mar 2018. ADONnews redovisar en försäljning i paritet med föregående kvartal, men ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Bolagets Aktietorgslistade Adonnews, som varit handelsstoppat sedan 1 mars, har efter räkenskapsårets utgång fått ett erbjudande om möjlig finansiering om 3 miljoner kronor.