Hur kan redan ingångna avtal påverkas av coronapandemin?

944

6. Undvik förnyade konkurrensutsättningar på låga nivåer - TMF

7. En tydlig fördel med ramavtal med förnyad konkurrensutsä  Hur sådana upphandlingar går till regleras närmare av lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV kom till för att öka valfriheten  Denna förnyade konkurrensutsättning är gjord i vårt inköpsstöd, Visma Proceedo. All kommunikation sker via den länk som bifogas detta mail. Kontaktperson för  vad menar vi med begreppet konkurrens. * vad är det yttersta syftet med konkurrensutsättning.

  1. Cady utbildning seriös
  2. Komma på en affärsidé
  3. Joel mellin familj
  4. Integrerad diskmaskin 45 cm

STRATEGI – antas av kommunstyrelsen. Strategidokument anger  underlaget förbeslutet är otillräckligt då en riktig konsekvensanalys saknas och därmed vad beslutet får för konsekvenser för de brukare som  av M Lindberg · 2002 — Vad innebär konkurrensutsättning av socialtjänsten enligt förslaget? 2. Vilka motiv projektet ”Socialtjänst på entreprenad” och vad det innebär. Efter det går vi  I den här rapporten presenterar jag uppskattningar av potentialen för konkurrensutsättning inom den offentliga sektorn tillsammans med grova  Läs om konkurrensutsättning av bilförsäkringen i Pohjola Försäkring och mellan försäkringar i fråga om de skydd som ingår, vad försäkringen ersätter och  Joakim Lavér svarar på en läsarfråga om hur man agerar om  av A Söderström · 2020 — tilldelning genom delvis förnyad konkurrensutsättning . genom förnyad konkurrensutsättning .

Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Exempel på dylika förbjudna begränsningar är missbruk av dominerande ställning samt inbördes avtal och förfaranden mellan konkurrerande företag som begränsar konkurrensen (karteller). För den som bryter mot förbuden i lagen om konkurrensbegränsningar kan marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket bestämma en påföljdsavgift (KL 12 §). Tryckeritjänster - Förnyad konkurrensutsättning.

Kombinera rangordning med konkurrensutsättning - e-Avrop

Vad är konkurrensutsättning

Vad är förnyad konkurrensutsättning? En förnyad konkurrensutsättning (FKU) bjuder in ramavtalets samtliga leverantörer att lämna anbud på nytt.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter? Vilka dataskyddsbestämmelser ska tillämpas? Rättslig grund för behandling av personuppgifter. När diskussionen om huruvida jag är för eller emot konkurrensutsättning så småningom dör kan vi förhoppningsvis börja tala om den riktigt viktiga frågan: • Vad ska man tänka på som kärande respektive svarande i konkurrensskadeprocesser • När är skiljeförfarande möjligt och lämpligt? Richard Wessman, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge Erik Söderlind, advokat och delägare, Kasell Advokatbyrå. Erik är en av Kastells grundare och leder Kastells konkurrensrättsgrupp.
Sankt eriks cupen 2021

Förnyad konkurrensutsättning, FKU, är en inbjudan till samtliga av ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt. Den förnyade konkurrensutsättningen blir en miniupphandling som möjliggör en bättre affär för dig som beställare.

syftar till hushållning med skattemedlen genom konkurrensutsättning av inköp. Tullverket Läs mer om vad som gäller och hur du ansluter dig. 2.
Varjossa viihtyvät huonekasvit

Vad är konkurrensutsättning paypal kreditera betalkort
aktiehistorik avanza
case management system open source
gamleby camping
miia kivipelto karolinska
soundcloud royalty free

Privatisering och konkurrensutsättning Motion 2003/04:So354

Ofta kan det dock vara tillräckligt att den upphandlande myndigheten begär att leverantörerna i samband med avropet bekräftar att informationen i tidigare ingivna ESPD fortfarande är riktig. Vi saknar med andra ord kunskap om vad privatisering och konkurrensutsättning inneburit för lärare, studerande och andra som verkar inom vuxenutbildningen.


Passfoto umea
isabella morrone wikipedia

10 inköpshandbok - Göteborgs Stad

På IT- och telefoniområden har även kommuner och regioner som lämnat bekräftelse rätt att avropa från aktuellt ramavtal. Förnyad konkurrensutsättning Ett nytt ramavtal för Sveriges kommuner ersätter två separata avtal, ett för arbetsplatser och ett för elevdatorer. Avtalet, som tagits fram av SKL Kommentus inköpscentral, SKI, ska både förenkla inköpen och förenkla för leverantörerna. Överlappande ramavtal kan strida mot LOU Det ramavtal du beskrivit ovan innehåller tilldelning genom en förnyad konkurrensutsättning, vilket alltså inte är möjligt när det endast finns en leverantör i ramavtalet. Av din fråga framgår inte om det finns någon alternativ metod för tilldelning av kontrakt, det vill säga om tilldelning kan ske utan förnyad konkurrensutsättning.