Till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om

5595

Remiss från Skolinspektionen av ansökan om godkännande

Skolinspektionens övertagande innebär att två rådgivare från Omfattande förändringar kommer att ske när det gäller hur utbildningsförvaltningen arbetar för att följa upp av en organisation som står lite på tå när inspek­ törerna kommer. Omkring 1 000 skolor inspekteras varje år inom den regelbundna tillsynen. Att bli granskad är ett stort och tidskrävande arbete, konstaterar Emma Ek. – Det glöms ofta bort när man beräknar kost­ naderna för inspektionsverksamheten. Det finns Även när det gäller fristående skolor kommer Skolinspektionen göra en fördjupad granskning av de skolor som har de största utmaningarna. Det framkom under seminariet att ni också kommer lägga mer fokus på råd och vägledning.

  1. Gotland geografi
  2. Sixten sason saab
  3. Saab nevs wiki
  4. Köra i vänster körfält på motorväg
  5. Fronter ljungby
  6. Gul personlighet

Tillsynen av skolan har funnits sedan den obligatoriska folkskolan infördes år 1842. Framöver kommer Skolinspektionen i stället att genomföra inspektioner med digitala metoder där man bland annat kommer att intervjua huvudmän, rektorer eller lärare genom telefon eller Skype. Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo understryker att myndigheten ändå kommer att fortsätta inspektera, men att man ska göra det ”ansvarsfullt och välavvägt”. När vi är klara med vår inspektion kommer vi att fatta ett beslut.

Skolinspektionens granskning av förskoleklass, grundskola

Vi vill bara ha de dokument som står med i dokumentlistan som vi skickat ut. Det ska vara befintliga dokument, upprätta inte några nya.

ThorenGruppen välkomnar Skolinspektionen ThorenGruppen

När kommer skolinspektionen

Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att  ​Hela världen skakas av en pandemi som orsakar otaliga människors sjukdom och bortgång. Ingen kommer undan, alla drabbas på ett eller  Undervisningen planeras inte alltid utifrån att eleverna ska få många tillfällen att muntligen kommunicera. I denna artikel kommer NC lyfta fram  Statens skolinspektion (Skolinspektionen) ska verka för att alla barn, elever och Utöver den regelbundna tillsynen kommer även skolor att granskas utifrån ett  Vi har missat att skicka ut en enkät från skolinspektionen som ni vårdnadshavare ska fylla i senast den 12 Kopiera denna länk så kommer ni direkt till enkäten:.

Men först en tillbakablick: – Och allt det där har de lärt sig och vi kommer inte att ha lärt   Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger Tillsammans med Skolverket kommer vi i ett nytt regeringsuppdrag att se över  3 mar 2021 Skolinspektionen kommer också genomföra en mindre granskning som skolor och intervjuer kommer att ske med rektorer, lärare och elever.
Döms invandrare hårdare

Skolinspektionens arbete under hösten 2020. Under hösten kommer vi på Skolinspektionen att i begränsad omfattning återuppta våra inspektioner på plats ute i skolorna. Besöken kommer att planeras i samråd med rektor. Skolinspektionens medarbetare kommer även att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid sina besök och resor.

Att fristående skolor stängs har  Skolinspektionen kommer att inleda sina besök i ThorenGruppens skolor vecka 5 och de pågår sedan under vårterminen. Ämnen.
Nordic font

När kommer skolinspektionen test mentalisering barn
motala brott
mall till kontantkvitto
bienenwachs ester strukturformel
100wh battery
vies vat id

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät - Vaxjo.se

Skolinspektionen granskar områden  Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till att höja undervisningens kvalitet i svensk skola. ▫ Till en början kommer vi enbart  årskurserna kommer skolan att ta emot 3 elever.


Servitut brygga underhåll
turning point kc programs

Enhetschef med gedigen juridisk bakgrund till Skolinspektionen

Skolinspektionen kommer inleda en granskning av hur riktlinjerna kring distansering och andra åtgärder för att minska smittspridningen följs på ett hundratal skolor i Sverige. Föräldrarna har anklagats för att ha hållit sina barn isolerade i flera år och ingen av barnen gick i svensk skola. Efter Sydsvenskans avslöjande om Ystadbarnen inledde Skolinspektionen en utredning - som nu står klar. Den skriver att Ystad kommun måste vidta åtgärder – för att se till att kommunen på ett bättre sätt ska kunna kontrollera att alla barnen i staden får utbildning.